SUMMARY OF PROVISSIONAL ID AND ARN DETAIL OF "KAIRA DISTRICT CO OPERATIVE MILK PRODUCERS UNION LTD"
               
    State Region Provissional ID  ARN NO    
    Gujarat 24 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844    
    Haryana 06 06AAAAK8694F1ZE AA0606170076555    
    Maharastra 27 27AAAAK8694F2Z9 Pro Reg certy Received    
    Punjab 03 03AAAAK8694F1ZK AA031216001086X    
    Tamil Nadu 33 33AAAAK8694F1ZH AA330617027613C    
    West Bengal 19 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D    
    Assam 18 18AAAAK8694F1Z9 Not yet received    
    Gujarat 24 Arda Not required Arda Not required    
               
PLANT WISE PROVISSIONAL ID AND ARN DETAIL OF "KAIRA DISTRICT CO OPERATIVE MILK PRODUCERS UNION LTD"
               
EXISTING PLANT DATA Mandatory Fields
Co Region Region Name Plnt Plant Description PAN No Provissional ID
Number /GSTN(15 Char)
ARN NO
K000 18 Assam KM06 Manufacturing Plant , Assam AAAAK8694F 18AAAAK8694F1Z9 Not yet received
K000 18 Assam KS13 Sub Con Plant 1,Kamrup,Assam AAAAK8694F 18AAAAK8694F1Z9 Not yet received
K000 24 Gujarat KA03 KDCMP-Depot,Ahmedabad AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KF01 Cattle Feed Factory, Kanjari AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KF02 Cattle Feed Plant,Kapadvanj AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KL01 Chilling Centre, Balasinor AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KL02 Chilling Centre, Kapadwanj AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KL03 Chilling Centre, Undel AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KM01 Manufacturing Plant, Anand AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KM02 Kheda Satellite Dairy, Khatraj AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KM03 Food Complex, Mogar AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KP01 Parlours - Kaira AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KP02 AMUL GREEN (A Unit of KDCMPUL) AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KP03 AMUL FOOD (A Unit of KDCMPUL) AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KP04 AMUL FEED PARLOUR AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K900 24 Gujarat KR01 ARDA, ODE AAATA2673H Not required Not required
K000 24 Gujarat KS08 Sub Con Plant 1 - Bakery, Ahmd AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KS17 SC-Global Gourmet MakarpuraVad AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KS18 SC-Global Gourmet,Kanzat, Vad AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 24 Gujarat KV01 AH Department AAAAK8694F 24AAAAK8694F2ZF AA2406170454844
K000 06 Haryana KS19  Sub Contr CF Plant 3, Haryana AAAAK8694F 06AAAAK8694F1ZE AA0606170076555
K000 27 Maharastra KA02 KDCMP-Depot, Pune AAAAK8694F 27AAAAK8694F2Z9 Provisional certificate received
K000 27 Maharastra KM04 Amul Satellite Dairy, Pune AAAAK8694F 27AAAAK8694F2Z9 Provisional certificate received
K000 27 Maharastra KM05 Amul Dairy, Mumbai AAAAK8694F 27AAAAK8694F2Z9 Provisional certificate received
K000 27 Maharastra KM08 Amul - Pune Dairy AAAAK8694F 27AAAAK8694F2Z9 Provisional certificate received
K000 27 Maharastra KP05 Amul Parlour A unit of KDCMPUL AAAAK8694F 27AAAAK8694F2Z9 Provisional certificate received
K000 27 Maharastra KS01 Sub-Contracting 1 -Navi Mumbai AAAAK8694F 27AAAAK8694F2Z9 Provisional certificate received
K000 27 Maharastra KS03 Sub-Contracting 2 -Navi Mumbai AAAAK8694F 27AAAAK8694F2Z9 Provisional certificate received
K000 27 Maharastra KS12  Sub Contracting Plant 1,Thane AAAAK8694F 27AAAAK8694F2Z9 Provisional certificate received
K000 27 Maharastra KSL2 Logical Subcon Plant - Mumbai AAAAK8694F 27AAAAK8694F2Z9 Provisional certificate received
K000 03 Punjab KL06 BATALA MILK COLLECTION (PROCUR AAAAK8694F 03AAAAK8694F1ZK AA031216001086X
K000 03 Punjab KL07 KHAMANON  Milk CC , Punjab AAAAK8694F 03AAAAK8694F1ZK AA031216001086X
K000 03 Punjab KS09 Sub-Contracting 1 - BATALA AAAAK8694F 03AAAAK8694F1ZK AA031216001086X
K000 03 Punjab KS11 SUB CONTRACTING PLANT 2 Punjab AAAAK8694F 03AAAAK8694F1ZK AA031216001086X
K000 33 Tamil Nadu KL08 KDCMPUL MILK CC Vellore , TN AAAAK8694F 33AAAAK8694F1ZH AA330617027613C
K000 33 Tamil Nadu KS16 Sub Contracting CF Plant 2,TN AAAAK8694F 33AAAAK8694F1ZH AA330617027613C
K000 19 West Bengal KA01 KDCMP-Depot, Kolkotta AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D
K000 19 West Bengal KL04 Chilling Centre, Raina AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D
K000 19 West Bengal KL05 MURSHIDABAD MILK CC AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D
K000 19 West Bengal KM07 Amul Bengal Dairy AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D
K000 19 West Bengal KS02 Sub-Contracting 1 - Kolkata AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D
K000 19 West Bengal KS04 Sub-Contracting 2 - Kolkata AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D
K000 19 West Bengal KS05 Sub-Contracting 3 - Kolkata AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D
K000 19 West Bengal KS06 Sub-Contracting 4 - Kolkata AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D
K000 19 West Bengal KS10 SUB CONTRACTING 5,Kolkatta JAL AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D
K000 19 West Bengal KS15 Sub-Contracting 1,IDFPL,WB AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D
K000 19 West Bengal KSL1 Logical Subcon Plant - Kolkata AAAAK8694F 19AAAAK8694F2Z6 AA190617008411D